Anekdoter

40 talist i frihet 888 kopiera

Tudor 40 talist i frihet.

På studieresa till Nol 1951

På studieresa till Nol 1951

Tudors Tvättstuga

gkasbrukshistoria 893 kopiera

När det fanns glasbruk i Nol.

Bykrogen var också byhäkte

Svenssons Brygga var belägen på ett område omedelbart söder om Axel Christiernsson. Runt bryggan fanns ett område som var något av en samlingsplats, det kallades kort och gott för Svenssons Brygga. Där fanns en gästgivargård med ladugård för hästar och vagnar, en handelsbod, ett mejeri och en islada. Gästivaregården, som fanns mellan åren 1812-1908, hade utskänkningstillstånd och fungerade som bykrog med allt vad det innebar. Det var inte helt ovanligt med fylla och slagsmål och länsman var där med jämna mellanrum för att ta hand om överförfriskade gäster. I källaren under gästgivaregården fanns det så kallade byhäktet. Det var ett rum med galler för fönstret och en stabil dörr. Bråkiga gäster behövde med andra ord inte förflyttas längre än en trappa ner.

Isladan, den tidens kylskåp

Vid Svenssons brygga låg isladan som var den tidens lösning på kylskåp. På vintrarna sågades stora isblock upp på älven och lagrades i isladan i sågspån. Det isolerade så pass bra att isen höll sig frusen hela sommaren och en bit in på hösten. Själva bryggan fungerade som en liten hamn, bland annat levererades blytackor till Tudor den vägen. Med båt via Svenssons Brygga kom även så kallad flängved, spillved, som användes som bränsle i hushållens kaminer.

Centrumgatan

Förr i tiden var Nol centrum en trafikerad bil väg som löpte genom centrala Nol. 1970-1971 byggdes den vita tegelbyggnad som idag disponeras av vårdcentralen. I och med det skars gatan av och blev gågata.

Gamla Nol

gamlanol.se drivs som ett ideellt projekt
av en privatperson.