Välkommen till Gamla Nol!

Denna site drivs ideellt av en privatperson med MaMedias stöd för utvecklingen.

Siten har kommit till på grund av ett stort fotointresse i kombination med utpräglat intresse för hembygdens historia.

Bilderna har under flera år samlats in, scannats och publicerats här med tillstånd av respektive fotograf/fotografs efterlevande. Det finns också bilder där det, främst av åldersskäl, varit svårt att hitta den som äger upphovsrätten till bilderna. Om någon hittar bilder på denna hemsida som han/hon anser sig äga rätten till och därför motsäger publicering ber vi vänligen om att få veta det. I dessa fall kommer bilderna omedelbart att plockas ner.

 

 

 

Gamla Nol

gamlanol.se drivs som ett ideellt projekt
av en privatperson.