Välkommen till Gamla Nol!

Denna site drivs ideellt av en privatperson med MaMedias stöd för utvecklingen.

Siten har kommit till på grund av ett stort fotointresse i kombination med utpräglat intresse för hembygdens historia.

Bilderna har under flera år samlats in, scannats och publicerats här med tillstånd av respektive fotograf/fotografs efterlevande. Det finns också bilder där det, främst av åldersskäl, varit svårt att hitta den som äger upphovsrätten till bilderna. Om någon hittar bilder på denna hemsida som han/hon anser sig äga rätten till och därför motsäger publicering ber vi vänligen om att få veta det. I dessa fall kommer bilderna omedelbart att plockas ner.

 

 

 

Gamla Nol

gamlanol.se drivs som ett ideellt projekt
av en privatperson.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.