Arlavillan

 

I slutet av 1800-talet anlades Bergslagernas Järnvägar längs älven. Wilhelm Berg som fick en tjänst 1872 vid bergslagarnes järnväg som kassör och 1876 blev förste kamrer, fann på denna klippa sitt drömställe med utsikt över järnväg och älv. Här uppe lät han bygga en magnifik tvåvåningsvilla i nationalromantisk stil på en åtta meter hög stenmur. Byggnaden kallades ”Arlavillan”, idag förvanskat till ”Alevillan”. Han anlade en park runt huset med en del exotiska växter och en egen perrong för att bekvämt kunna åka till arbetet i Göteborg. Till perrongen transporterades också virket till huset och matjord till trädgården. Han var dessutom intresserad av historieforskning och publicerade samlingar till Göteborgs historia 1882-1887 samt aktiv i Göteborg och Bohusläns fornminnesförening som redaktör.

Arlavillan 1897.

Wilhelm Berg 1914.

Arlavillan från väster.

På trappan till Arla.

Wilhelm Berg begrundar utsikten över Göta älv från balkongen.

Lily Berg på balkongen.

Utsikt mot Äskekärr med banvaktsstugan.

Utsikt över Göta älv 1926.

Arlavillan sett från älven 1932.

Ritning över Arlavillan. Arkitekt Hans Hedlund.

Salen på Arla målning av Folke Wson Berg.

Pianot på Arla, målning av Folke Wson Berg.

Salen på Arla, spisen.

Salen på Arla, norra väggen 1923.

Salen på Arla 1902.

Salen på Arla tapeter till höger om spisen.

Salen på Arla norra väggens tapeter.

Salen på Arla norra väggens tapeter.

Salen på Arla sydvästra hörnet.

Salen på Arla spisen.

Salen på Arla södra fönsterväggen.

Salen på Arla västra väggen mot Göta älv.

Längs grusvägen utmed järnvägen mellan Nol och Älvängen passerar vi denna skylt. Foto mamedia.se

Gamla Nol

gamlanol.se drivs som ett ideellt projekt
av en privatperson.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.