Södra Nol

Nolhem låg mitt emot Gärdsgivaregården.Tidstypisk egnahemsbebyggelse år 1910.

Gästgifvaregården belägen vid Svenssons brygga år 1910, verksamt 1812-1908.

Gästgivargården var en samlingsplats för köp och försäljning av gårdar samt även andra uppgörelser.

 

Översikt Gästgifvaregården

Handlare Johan August Svenssons handelsbod belägen vid svenssons brygga år 1910.

Papperspåse från handelsboden.Foto gamlanol.se

Kaffepåse från handelsboden.Foto gamlanol.se

Alma Leontina Larsdotters Mejeri i folkmun Mejerinas beläget vid Svenssons brygga år 1910.

Före detta Mejerinas beläget vid Svenssons brygga år 1968. Foto J.K

Kanske Nols nuvarande äldsta hus ,flyttades 1898 från Nolbergen till nuvarande plats i Nol södra. Foto gamlanol.se

I detta hus låg Ebbas Affär i Nol södra.

Nol södra gamla riksvägen till vänster.

GDG kiosken (Göteborg-Dalarna-Gävle) i Södra Nol 1960 tal låg norr om infarten till Södra vägen.

GDG kiosken (Göteborg-Dalarna-Gävle) i Södra Nol 1950 tal låg norr om infarten till Södra vägen. Uppfördes under 1940 talet.

Vägen till Svenssons brygga 1966 passerade järnvägen, till höger skymtar vi GDG kiosken.

Bykrogen var också byhäkte

Svenssons Brygga var belägen på ett område omedelbart söder om Axel Christiernsson. Runt bryggan fanns ett område som var något av en samlingsplats, det kallades kort och gott för Svenssons Brygga. Där fanns en gästgivargård med ladugård för hästar och vagnar, en handelsbod, ett mejeri och en islada. Gästivaregården, som fanns mellan åren 1812-1908, hade utskänkningstillstånd och fungerade som bykrog med allt vad det innebar. Det var inte helt ovanligt med fylla och slagsmål och länsman var där med jämna mellanrum för att ta hand om överförfriskade gäster. I källaren under gästgivaregården fanns det så kallade byhäktet. Det var ett rum med galler för fönstret och en stabil dörr. Bråkiga gäster behövde med andra ord inte förflyttas längre än en trappa ner.

Isladan, den tidens kylskåp

Vid Svenssons brygga låg isladan som var den tidens lösning på kylskåp. På vintrarna sågades stora isblock upp på älven och lagrades i isladan i sågspån. Det isolerade så pass bra att isen höll sig frusen hela sommaren och en bit in på hösten. Själva bryggan fungerade som en liten hamn, bland annat levererades blytackor till Tudor den vägen. Med båt via Svenssons Brygga kom även så kallad flängved, spillved, som användes som bränsle i hushållens kaminer.

 

Gamla Nol

gamlanol.se drivs som ett ideellt projekt
av en privatperson.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.